Hoera! Transparantie en burgerparticipatie in Groningen… ja, graag!

Geachte gemeenteraadsleden,

Op 24 oktober 2012 las ik op een site van de gemeente Groningen, http://gemeente.groningen.nl/algemeen-nieuws/2012-10/onderhandelingen-nieuwe-coalitie-bijna-rond/view, het verheugende bericht dat de onderhandelingen van een nieuwe coalitie bijna rond waren. Tijdens het lezen werd ik steeds vrolijker gestemd: het wordt nu allemaal in anders in de gemeente Groningen: opener en transparanter. Hoera, er gaat niets boven Groningen!

Het hoogtepunt van mijn optimisme kwam bij een van de opmerkingen van formateur Tichelaar: “De Groningse ambtenaren moeten niet alleen de wethouders maar ook de burgers op een andere manier tegemoet treden,” zei Tichelaar. “Het moet opener. De ‘Bermuda-driehoek’ van college, raad en ambtenarij moet worden doorbroken,” benadrukte de informateur, om meer ruimte voor de Stadjers te maken. “Betrek de burgers bij besluitvorming”, was zijn boodschap.”

Ik vraag u met klem: Laat zien dat dat kan!

Bijvoorbeeld bij het erdoorheengejaste (anti-)hondenbeleid van wethouder Visscher en haar ambtenaren, waar openheid, transparantie en participatie van burgers op een schrijnende manier achterwege is gebleven, en u als gemeenteraad bent wijsgemaakt dat het allemaal uitstekend gaat en er alom tevredenheid heerst.

Niets is minder waar. Er zijn veel te weinig gebieden waar je onaangelijnd met je hond kunt lopen en niets wijst erop dat daar verruiming in kan of zal komen, hondenbezitters voelen zich in hoge mate onvrij en vogelvrij, en de handhaving door Stadstoezicht, die door u als gemeenteraad overigens nog steeds niet democratisch is besloten maar wel al meer dan anderhalf jaar wordt uitgevoerd, is ten hemel schreiend: er wordt intimiderend en arrogant opgetreden op een manier die het handelen van de voormalige Oostduitse Volkspolizei haast doet verbleken.

U denkt van niet? Drie recente voorbeelden in mijn directe omgeving, uit de eerste hand opgetekend:

  1. In een autootje zitten wachten (omdat het regent), bij gebrek aan een overtreder maar een rondje gaan rijden en 10 minuten later op dezelfde plek wachten of er toch nog in te grijpen valt, om vervolgens met piepende banden achter de ‘misdadiger’ aan te gaan
  2. Met veel bombarie iemand aanspreken dat ie een bekeuring krijgt omdat zijn hond onaangelijnd is, waarop aangesprokene erop wijst dat het een losloopgebied is, waarna de handhaver wegbeent om vast te stellen dat dit inderdaad zo is, om daarna zonder enige vorm van excuses snauwt: “Heeft u wel opruimzakjes bij u?”
  3. Heel langzaam rijden, terwijl iemand de uitwerpselen van zijn hond opruimt en daarbij de hond een moment onaangelijnd heeft, om vervolgens op een Miami Vice-achtige manier de dienstauto langs het trottoir te parkeren en de persoon in kwestie op de bon te slingeren omdat zijn hond niet aan de lijn is

Laat zien dat dat u begrijpt dat het anders moet:

  • formeel een aanlijnplicht (dat was al zo), maar handhaving naar aanleiding van klachten over overlast
  • meer losloopgebieden, namelijk daar waar het kán en waar het sinds jaar en dag uitstekend functioneert (aansluiten bij de bestaande situatie), in overleg met betrokkenen en niet alleen op basis van kaartkleurende ambtenaren, en verruiming in de vorm van uitlaattijden (bijv. na 18.00 en in weekenden en seizoenen: burgers zijn intelligent genoeg om dit soort uitzonderingen te begrijpen!)
  • laat het beleid niet domineren door angst voor honden of een hekel hebben aan honden, iets waarop het huidige beleid lijkt gestoeld, maar op basis van gezond verstand en wederzijds begrip

Ik reken op u. Laat zien dat u er voor alle Groningers bent!

O ja, nog even dit. Over naar burgers luisteren gesproken: de laatste anderhalf jaar heb ik op al mijn reacties van geen enkele wethouder iets gehoord, en slechts 3 personen van uw gemeenteraad hebben gereageerd.