Bijna 10 jaar ‘nieuw’ hondenbeleid… Tijd voor verandering?

Bijna 10 jaar ‘nieuw’ hondenbeleid… Tijd voor verandering?

Geachte gemeenteraadsleden,

We hebben een probleem in de gemeente Groningen. En nee, het zijn niet de hondenbezitters. Het zijn de handhavers van het hondenbeleid en dan met name van de aanlijnplicht.

Geregeld komen mij gevallen ter ore van (mede)hondenbezitters die te maken hebben gekregen met de rücksichtsloze optredens van handhavers. Burgers die niets verkeerds doen, maar slechts een regel hebben overtreden (een regel die voor 2011 niet bestond in Groningen en is ingevoerd voor een omstandigheid die in het verleden zelden of nooit voor problemen had gezorgd). Het gaat om burgers die verantwoordelijk omgaan met hun honden en met hun omgeving, burgers die hun huisdieren een zo goed mogelijk leven willen bieden en die deze dieren, op plekken waar en/of op tijdstippen waarop dat geen probleem is, daarom soms meer vrijheid geven dan de gemeente wil toestaan.

Het fanatisme waarmee handhavers overtredingen van de aanlijnplicht beboeten is ongehoord. Lees bijgevoegd verslag van een van de slachtoffers van dit gedrag, die op zondagmorgen 3 januari 2021 om 9.30 uur (!) vlak voor een losloopgebied werd bekeurd. Dergelijke voorvallen zijn helaas geen uitzondering. Hoewel er in dit geval ook nog sprake lijkt te zijn van een persoonlijke strafexpeditie, want een identiteitsbewijs hoefde niet getoond te worden, want ‘we weten wie je bent’, en deze zelfde handhavers hadden al voor de derde keer in korte tijd de hondenbezitter in kwestie op de korrel. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Zelf heb ik ook de twijfelachtige eer gehad om te worden gevolgd en zelfs achtervolgd, met een Miami Vice-achtige achtervolging en dito optreden alsof het een crimineel betrof, in een situatie waar geen enkele aanleiding was om een strafbeschikking uit te schrijven, behalve dat er een regel was overtreden.

Hondenbezitters die dit overkomt, wandelen na zo’n ervaring (en torenhoge boete) nog wekenlang paranoia met hun hond, zelfs ín de losloopgebieden, achteromkijkend of er rode/witte autootjes, dan wel in licht- en donkerblauw uniform gestoken handhavers in de buurt zijn, ook als deze hondeneigenaren niets verkeerd doen.

Het liefst zag ik, en vele van mijn medehondenbezitters met mij, dat er helemaal geen aanlijnplicht bestond, zoals dat vóór 2011 het geval was (behalve op plekken waar het echt niet kan en dit met borden kan worden aangegeven, zoals bijv. het Martinikerkhof en de Herestraat). Wellicht vindt u dit (nog) een stap te ver. Maar het moet wel anders dan hoe het nu gaat. Vertrouw op de burgers van Groningen en hún gezonde verstand: zij kennen hun dieren en de omgeving het best en houden echt wel rekening met anderen. Ze verdienen het in elk geval niet zo te worden bejegend als dat nu gebeurt.

Een mogelijke en eenvoudig te realiseren oplossing is via de directe aansturing van de handhavers. Nu maken deze ambtenaren, steevast met het argument ‘regels zijn regels’ en het machtsmiddel van het uitdelen van een strafbeschikking van inmiddels € 100,00, plus € 9,00 administratiekosten, hun dagelijkse intimiderende bekeuringsrondjes door de stad. Als zij vanuit de gemeente de opdracht zouden krijgen om pas op te treden als er werkelijk sprake is van een gevaarlijke situatie of van overlast, zou dat de leefsituatie voor hondenbezitters in Groningen een stuk verbeteren. Ook de handhavers zelf zouden hierdoor meer de rol van ‘gastheren en gastvrouwen van de stad’ krijgen, zoals de gemeente hun werk omschrijft. Op dit moment lijkt het in de ogen van velen slechts een bekeuringskorps te zijn.

Regels zijn bedoeld om te helpen gevaar en overlast terug te dringen, maar moeten geen doel op zich worden. Het is zeer ongewenst een samenleving te creëren waarin burgers voortdurend bang moeten zijn wanneer ze een te strikte regel overtreden, omdat ze continu in de gaten worden gehouden.

Ik hoop dat u bereid bent om voor de aanlijnplicht veranderingen aan te brengen in het hondenbeleid. Groningen moet leefbaar blijven, óók voor bazen en hun honden.

Met vriendelijke groet, namens vele hondenbezitters.

Aanlijnplicht, verslag van een staandehouding