BOA, kom je buiten spelen?

De jongens en meisjes van Stadstoezicht mogen weer buiten spelen nu het weer wat beter wordt… Wie kunnen ze nu nog eens zo controleren dat het geld oplevert? Eh… hondenbezitters! Zo moet het ongeveer zijn gegaan.

Met verbazing las ik vorige week bij de Gemeenteberichten dat handhavers van de gemeente Groningen vanaf nu extra gaan controleren op ‘gebruik opruimmiddel hondenpoep’.

Opmerkelijk, want in een eerder stadium werd door de gemeente, in de persoon van de verantwoordelijk wethouder, gezegd dat er relatief veel bestuurlijke strafbeschikkingen waren uitgeschreven voor niet aanlijnen omdat ‘een heterdaadje’, zoals het niet opruimen van hondenpoep werd genoemd, zo ‘lastig te constateren viel’.

Blijkbaar denkt men dat dit nu wel mogelijk is. Hoe kan dat? Waarom kan een heterdaadje nu wél worden vastgesteld en voorheen niet? Is men van plan mensen die hun hond uitlaten in de gaten te houden totdat het dier zijn behoefte heeft gedaan en er wordt gekeken of de hondenbezitter daarna wel opruimt? Is dat werkelijk de bedoeling? Of zit er iets anders achter?

Ik wil iedereen uitnodigen om het Gemeentebericht, dat terug te vinden is in het digitale archief van De Gezinsbode (editie van 29/04/2015, pagina 6) eens te lezen: Website Gezinsbode

“Een schone stad, dankzij u!” staat erboven. Omdat het bericht bedoeld is voor hondenbezitters, wordt hiermee kennelijk gesuggereerd dat deze verantwoordelijk worden gehouden voor een schone stad, ongeacht welke ‘vervuiling’ er plaatsvindt.
‘Veel mensen beleven elke dag plezier aan hun trouwe viervoeter’. ANDERE mensen ergeren zich aan hondenpoep op straat. Niemand vindt het leuk om in de hondenpoep te trappen.’
Waarom wordt er gedaan alsof hondenbezitters zich niet aan hondenpoep op straat ergeren? Ik vind hondenpoep ook niet fijn, en zeker niet op plekken waar ik er last van heb. Maar dat geldt ook voor duivenpoep, eendenpoep, ganzenpoep en paardenpoep…
De gemeente kent hiervoor heldere regels. Iemand die een hond uitlaat moet altijd iets bij zich hebben om de hondenpoep op te ruimen.’
Hier komt de aap uit de mouw, er wordt ingezet op het bij je hebben van opruimmiddelen, dat kun je namelijk makkelijk controleren.
‘Omdat er VEEL klachten binnenkomen over hondenpoep, gaan handhavers van de gemeente de komende weken extra controleren op deze regels. (..) Als iemand vaker de regels overtreedt, kan een boete van 90 euro volgen. Maar zover laat een ECHTE STADJER het niet komen.’
Omdat er ‘veel klachten’ binnenkomen? Hoeveel klachten zijn dat dan? Hoe zijn die klachten verdeeld over de stad? Hoeveel van deze klachten is gegrond, of is eenvoudigweg elke melding een klacht? Geen idee, want het wordt niet vermeld. In het verleden, d.w.z. voor dit nieuwe, repressieve en onvriendelijke hondenbeleid, kwamen er jaarlijks uit de hele stad Groningen ca. 70 klachten binnen over dieren in TOTAAL (!). Zouden dat er nu echt zo veel meer zijn, en specifiek over honden? En wat te denken van ‘een echte stadjer laat het niet zo ver komen’: waar slaat dat op?

Twee dingen die opvallen:

  • De toon in het gemeentebericht is om te huilen. Waarom word ik als volwassen burger van deze stad toegesproken alsof ik een klein kind ben? En wie denkt de gemeente eigenlijk voor de gek te houden met haar propaganda over de VEILIGE, SCHONE STAD? De boodschap is voor iedereen duidelijk: als je niet doet wat wij zeggen, krijg je een boete!
  • Naar aanleiding van deze gemeentelijke mededeling is het vrij eenvoudig te voorspellen waar deze ‘extra controle op gebruik opruimmiddel hondenpoep’ in de praktijk toe zal leiden: de BOA’s van Stadstoezicht zullen hondenbezitters op hun bekende intimiderende wijze staande houden om te controleren of ze (VOLDOENDE) opruimmiddelen bij zich hebben of niet, en zo niet, een BEKEURING van € 90,- UITDELEN. Bovendien zal deze controledrift waarschijnlijk agressie uitlokken en de onwil om op te ruimen alleen maar aanwakkeren, met alle ellende van dien.

Ik vraag me af: wie bedenkt dit? Een stel ambtenaren dat zit te brainstormen over prioriteiten in Groningen, het college van B&W dat geen andere belangrijke onderwerpen meer op de agenda had staan, of wellicht de dienst Stadstoezicht die veel te duur is en haar bestaansrecht nog steeds niet kan bewijzen?

Ik vraag me ook af: waarom moet dit? Om via bestuurlijke strafbeschikkingen meer geld binnen te halen voor de gemeentekas? Om Stadstoezicht (meer) legitimiteit te verschaffen? Om Stadstoezicht de mogelijkheid te bieden te laten zien dat de dienst zichzelf kan ‘terugverdienen’ door nog wat meer strafbeschikkingen uit te delen?

In plaats van hondeneigenaren meer te stimuleren de poep op te ruimen, bijvoorbeeld door meer afvalbakken te plaatsen of door de hondenbelasting te verlagen of helemaal af te schaffen, kiest men opnieuw voor de strategie van het intimideren en beboeten. Daarmee laat de gemeente Groningen nogmaals zien dat zij er niet is voor de burgers, zoals het zou moeten zijn, maar slechts voor zichzelf: steeds meer regels, steeds meer controle, steeds meer boetes. Wat heeft dit nieuwe hondenbeleid trouwens al een geld gekost! Terwijl er eerder geen noemenswaardige problemen waren en mensen rekening met elkaar hielden, heeft de gemeente nu gezorgd voor een tweedeling: hondenliefhebbers en hondenhaters, die door de gemeente keer op keer tegen elkaar worden opgezet via het thema ‘hondenpoep’. Om je kapot voor te schamen…

Een advies aan iedere hondenbezitter: draag vanaf nu, zichtbaar, bijvoorbeeld door middel van een schoenveter of een touwtje, een rol met hondenpoepzakjes om je nek, dan kun je daar als je wordt staande gehouden naar wijzen en hoef je verder geen contact te hebben.