Creatief rekenen…

Stomverbaasd las ik de officiële reactie van de gemeente Groningen in het Dagblad van het Noorden van 31 januari 2013, op de uitspraak van een rechter in Den Bosch over de oneerlijkheid van een hondenbelasting die naar de algemene middelen gaat.

Zie voor de reactie van de gemeente hier: http://www.hondvriendelijkgroningen.nl/upload/1430/documents/DVHN-20130131-GS01028011.pdf

Wellicht in een poging te voorkomen dat Groningse hondenbezitters ook naar de rechter zullen stappen vanwege deze rechtsongelijkheid, voerde de gemeentelijke woordvoerder snel een aantal posten op die ‘met honden te maken hebben’ en beweerde daarbij dat maar liefst € 400.000,- van de in totaal € 750.000,- aan geïnde hondenbelasting daaraan wordt besteed, en dat daarmee de gemeente Groningen voldoet aan de belastingregels.

Wat voor posten zijn dit volgens de woordvoerder van de gemeente?

  • Het aanleggen van uitlaatplekken. Dat is raar, omdat ‘uitlaatplekken’ of ‘uitlaatgebieden’ juist zijn afgeschaft omdat ze niet bleken te werken (de hondenpoep mocht er namelijk blijven liggen en de situatie verergerde erdoor). Mochten hier de ‘losloopgebieden’ zijn bedoeld, dan is dat evengoed merkwaardig, omdat de gemeente sinds de invoering bij het nieuwe hondenbeleid slechts al bestaande plekken heeft aangewezen als losloopgebied, iets wat helemaal niet had gehoeven, en ook geen geld had gekost, als men de situatie zo had gelaten als die was. Bovendien heeft de gemeente sinds de aanwijzing van de uitlaat- en losloopgebieden, waarbij teruggefloten door de bezwaarschriftencommissie, steevast geweigerd nieuwe/extra losloopgebieden aan te wijzen, hoewel die broodnodig zijn. Dus op dit punt kunnen er eigenlijk geen kosten zijn.
  • Het plaatsen van paaltjes om deze plekken te markeren. Waarom wordt dit opgevoerd als aparte post? Hoort dit niet bij ‘het aanleggen’ van LOSLOOPGEBIEDEN? Nu is mij bekend dat deze paaltjes (met bord) ca. € 50,- per stuk kosten, alleen zijn er langzamerhand nog maar zo weinig losloopgebieden over dat dit geen astronomisch hoog bedrag kan zijn. De kosten voor de bestaande losloopgebieden zijn daarbij allang gemaakt.
  • Communicatie met hondenbezitters. De enige communicatie met de gemeente die ik als hondenbezitter de laatste 10 jaar heb gehad is de Belastingkrant, die iedere ingezetene in Groningen krijgt, en sinds het nieuwe hondenbeleid de folders dat ik een boete krijg als ik me niet aan de vastgestelde regels houd. Daar kunnen toch geen kosten in gaan zitten, lijkt mij.
  • Naar de inspecteurs. Wie zijn dat? De mensen die controleren of je een hond hebt? Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want dat zijn mensen die via een uitzendbureau een paar dagen per jaar worden ingehuurd om aan te bellen of je een hond hebt. Of zijn het misschien de BOA’s van Stadstoezicht die, volgens hun eigen cijfers, bijna alleen bestuurlijke strafbeschikkingen uitdelen voor het niet aangelijnd hebben van een hond? Dat zou helemaal fraai zijn: dat je als hondenbezitter betaalt voor de mensen die van de gemeente de bevoegdheid krijgen om JOU een bekeuring te geven. Daarbij nog opgemerkt dat op de gemeentebegroting voor 2013 voor Stadstoezicht een structureel tekort van € 233.000,- is opgenomen, of wordt dit bedrag nu gedekt door de hondenbezitters?

NB! Bovenstaande posten zouden helemaal niet bestaan, en dus GEEN GELD kosten, als het nieuwe hondenbeleid NIET was ingevoerd.

Al met al komt het op mij over als een krampachtige houding van de gemeente Groningen om € 750.000,- te kunnen blijven innen, ook wanneer er volgens hun eigen, bijzonder creatieve, berekening ‘slechts’ € 350.000,- voor de algemene middelen ‘overblijft’.

Ik roep het gemeentebestuur op om eerlijk te zijn tegen de burgers in Groningen, en ik roep de gemeenteraad op om het college hierop te blijven controleren. Hou als gemeente gerust vast aan de hondenbelasting als een algemene belasting die naar de algemene uitgaven gaat, zoals wethouder Seton mij dat tijdens een persoonlijk gesprek op 24 januari 2013 ook nog expliciet zei toen we het over het hondenbeleid in het algemeen hadden, en zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten vooralsnog zegt dat u gerust kunt blijven doen, MAAR accepteer dan een eventuele uitspraak van de rechter hierover. Ga alleen niet liegen over zogenaamde kosten die u maakt voor honden. Dat siert u niet, en dat is ook niet de bestuurlijke verandering waar wij op hoopten bij het aantreden van een nieuw college.